keskiviikko 29. huhtikuuta 2009

Miksi kouluttautua ITILiin?

ITIL on best practice, kokoelma parhaita käytäntöjä teollisuudestamme. Taitavat ja kokeneet ihmiset tuntevat kyllä yleensä toimintakenttänsä hyvinkin, ja saattavat pitää jotain ITIL-koulutusta aivan turhana. Miksi sitten kannattaisi kouluttautua ITILiin?

Nolot tilanteet

Yhteisellä kielellä ja vakiintuneen käytännön termeillä vältetään noloja tilanteita. Henkilöstö antaa toiminnastaan ammattitaitoisen kuvan ja - mikä parasta - toimii tehokkaasti ja kustannuksia minimoiden. Tässä muutamia vertailevia esimerkkejä.

Oikea terminologia ja konfiguraationhallinta

Puhumalla vakiintuneilla termeillä, voi välttää noloja tilanteita. ITIL Service Asset & Configuration Management sisältää mm. ohjeistusta nimeämiskäytäntöjen määrittelyyn. Jos epähuomiossa nimeät esim. jonkin varaosan CMDB:hen väärin, sitä ei välttämättä osata käyttää silloin kun sille olisi tarvis tai se ei auta jossain toisessa tilanteessa.


"Fire! Fire! Where is my hand grenade?"

Projektien koordinaatio ja palveluiden suunnittelu

ITIL Service Design antaa hyviä malleja suunnitella palveluita kokonaisuutena ja vaatimusten linkkaamista testaukseen. Ei olisi mitenkään hauskaa huomata valmiissa palvelussa jotain yksinkertaisia suunnitteluvirheitä tai että kaksi projektia sotkevat pahasti toistensa tuloksia. Olikohan tässä katuosastolla ja energialaitoksella yhteistä CABia lainkaan?
Politiikat

Kouluttautumalla oppii soveltamaan ITILin antamia malleja käytäntöön paremmin. Kirjaa orjallisesti lukemalla voi tulla tilanne, jossa mennään harhaan - tehdään sellaisia politiikkoja tai ohjeistuksia esim. muutoshallintaan, joita ei voi mitenkään noudattaa tai jotka ovat muuten vain järjettömiä. Tällainen vie helposti pohjan koko kehitystyöltä, kun kaikkea aletaan kiertää ja kyseenalaistaa.


Kuole jossain muualla

Palveluiden nimeäminen ja portfolionhallinta

Palveluportfolion hallinnassa mietitään, millä palveluilla kysyntää tulevaisuudessa tyydytetään ja mitä taas voitaisiin poistaa. Palvelukatalogissa listataan tarjolla olevat palvelut. Nimemäminen ja suunnittelu on tärkeää - Business Service Catalogue pitää kirjoittaa käyttäjän kielellä ja oikein niin, että käyttäjä myös löytää palvelun helposti.Herpes? Mutta missä on Herbs!

Monitorointi ja valvonta

Event Management antaa hyvän mallin infran tilanteiden käsittelyyn. Suunnitteluun löytyy myös tukea niin, ettei esim. vahingossa valvota valvontaa suljettuna silmukkana. Toisaalta, Information Security Management antaa malleja holistiseen ja jatkuvaan turvasuunnitteluun ja -kehitykseen. Kouluttautumalla näistäkin saa eniten irti.


"Valvo sää mua niin mää valvon sua. Tää on kylä turvallista!!"

Information Security Management

Information Security Management prosessina tosiaan pakottaa ottamaan huomioon, arvioimaan ja auditoimaan riskejä ja turvatoimien riittävyyttä. Tässä on esimerkki huonosta politiikasta, jonka vaikutusta käytäntöön ei ole testattu riittävästi. Mikähän tämä turvatoimi olisi - preventive/reductive, directive/repressive vai corrective/recovery - ehkäpä symbolic?


Et muuten vie mun skeboja!

Jatkuvuuden hallinta ja linkki muutoshallintaan

On yllättävän yleistä, että prosesseja kehitetään joko yksittäin tai irrallisina toisistaan tietämättä. Toisaalta, joskus tehdään hyviä ratkaisuja jälleen kerran miettimättä kokonaisuutta. Varsinkin vanhat ITIL-versiot ohjaavat tähän ajatteluun, kun v3 pukkaa kohti kokonaispalveluajattelua.

Tässä esimerkissä hieno jatkuvuushallintaratkaisu on käynyt turhaksi, kun sitä ei ole linkitetty kokonaisuuteen tai muutoshallintaan - kuka piru sen oven nyt muurasi kesken kaiken umpeen?

'
TÖKS

Palveluelinkaaren hallinta

ITIL perustuu palvelun elinkaarimalliin ja sen hallintaan. Sen avulla pystytään arvioimaan palveluiden tarve, niiden käyttömahdollisuudet ja suunnittelemaan ne liiketoimintaa mahdollisimman hyvin hyödyttävällä tavalla. Tämä auttaa myös havaitsemaan ne palvelut, jotka ovat tarpeettomia liiketoiminnan kannalta. Vältetään siis turhaa työtä, kohdistetaan muutokset oikein ja näin alennetaan kustannuksia.

Ehkäpä sen muurin piti tulla tänne.Hauskaa vappua!

0 kommenttia:

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template