sunnuntai 11. tammikuuta 2009

Miten ITIL auttaa prosessien parantamiseen?

Eräs simulaatiokurssilainen pyysi lyhyttä yhteenvetoa siitä, miten ITIL auttaa prosessien parantamiseen. Lentokenttäsimulaatiossa käytetään prosesseja käytännössä ja teoriaan ei mennä kovinkaan syvälle, joten listasin niitä muutamia käytännön hyötyjä tähän.

Törmäsin itse ensimmäisen kerran ITILiin juuri v2:n valmistuttua n. 2002. Vastasin globaalin infran tuotannosta ja vertasimme kehystä omaan prosessikarttaamme. Silloin totesimme, että vanha riittää meille. Firma oli kehittänyt prosesseja 70-luvulta lähtien ja hyvinhän ne olivat kohdallaan.

Kun nyt katselen ko. vanhaa prosessikarttaa, olisin voinut vilkaista aikanaan sitä ITIL-kehystä vähän tarkemminkin. ITIL antaa hyviä ohjeita kokonaisuuden kehittämiseen - siirtymiseen incident managementista eteenpäin. Yleensä Problem Management -prosessin käyttöönotto vähentää jo radikaalisti sitä tulipalojen perässä juoksemista - muistathan miten simulaatiossakin se ratkaisutietokanta alkoi vaikuttaa parin rundin jälkeen siihen teknisen henkilöstön työmäärään. Siihen asti kaikki olivat juosseet insidenttien perässä.

Käytännön hyötyjä ITIListä siis

- paljon valmiita malleja prosesseille. Nämä ovat suoraan käytännöstä ja niitä on hyvä käyttää omien prosessien arviointiin voisiko jotain tehdä VIELÄ paremmin.
- kattava kokonaisuus - uusia ideoita toiminnan kehittämiseen ja validointiin, jotain, mitä vasten verrata. Elinkaarimalli on mainio, panee ajattelemaan kokonaisuutta, esim. jatkuvuus, saatavuus...
- yleisesti tunnettu & hyväksytty. Jos palkkaat kaverin, joka on tehnyt ITIL-kurssin/kursseja, tiedät mitä hän tietää. Vrt teekkari vs DI.

ITIL on käytännössä ainoa malli, jossa annetaan IT-palvelutuotannolle valmiita työkaluja. Mittaukseen löytyy kyllä COBIT ja laatuun 6 Sigma ja maturiteettiin CMMI mutta ITIL antaa oikeita käytännön työkaluja. ITIL Foundation-kurssilla saa käsityksen siitä, mitä kussakin 5 kirjassa on. Lyhyt yhteenveto löytyy itsmf:n vepistä, http://www.itsmfi.org/content/introductory-overview-itil-v3-pdf

ITILiähän potkivat eteenpäin aina vain enenevät compliance-vaatimukset ja säännökset - Basel II pankkipuolella, SOX ehkä näkyvimpänä, ISO 20000 IT-palveluiden laadussa. ITIL antaa hyviä valmiita malleja siihen, miten organisaatio voi täyttää nämä vaatimukset.

Aika monessa paikassa on myös herätty siihen, että IT-palvelut pitäisi pystyä kuvaamaan selkeästi - niin, että siellä liiketoiminnan päässä ymmärretään, mitä tässä oikeasti tehdään. Esimerkiksi lentokentällä, jota mainitsemassani simulaatiossa kuvataan, oleellisia palveluita ovat Tutka, Flight Catering (eikä vain pyöritetä Dickensiä ja Shakespearea, hienoja sovelluksia ja palvelimia).

Tähänkin ITIListä löytyy apuja - palveluiden hahmottamiseen selväkielisesti ja niiden toimittamiseen luvatuilla tasoilla. Itse olen käyttänyt sitä Design-kirjan esimerkkiä palvelukataloogista jo useasti runkona - se listaa hyvin asioita, jotka palveluista PITÄISI hahmottaa.

IT-käyttäjäorganisaatiot ovat huomanneet ITILin merkityksen hyvin ja lisäävätkin nykyään jo lauseen "toimintanne tulee olla ITILin mukaista" IT-palveluiden tarjouspyyntöihin. Aika helppoa pyytäjälle, tosin silloin pyytäjänkin olisi hyvä tuntea ITIL että rajapinnat toimisivat kunnolla organisaatioiden välillä.

0 kommenttia:

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template