keskiviikko 17. joulukuuta 2008

Mikä olisi hyvä ITIL-kirja?

ITIL-kirjat maksavat rahaa. Olen jopa kuullut erään konsultin sanovan, että ITIL maksaa, koska kirjat maksavat. Paperi on kuitenkin kallista, joten kirjojen maksullisuus on perusteltua.

ITIL-kirjoja on tarjolla eri tasoille ja eri tarkoituksiin. Varsinaiset 5 kirjaa ovat hyviä käsikirjoja sisältäen paljon suoraan käyttökelpoisia templateja, malleja. Yleiskuvan saamiseen löytyy kuitenkin lyhyempiä esittelyjä. Kokosin tähän tärkeimmän tarjonnan.

Taskuoppaat



itSMF on koonnut kaksi erilaista taskuopasta. Introductory overview on nimensä mukaan hyvin yleinen korkean tason kuvaus. Hyvää tässä oppaassa on sen hinta - sen voi ladata ilmaiseksi itSFM:n julkaisukirjastosta.

Toinen kirja on jo yksityiskohtaisempi kuvaus ITIL-kokonaisuudesta, lyhyempi taskuversio itSMF:n tekemästä Foundation-kirjasta. Taskuopas maksaa jäsenille itSMF:n kirjakaupassa 13€, löytynee Amazonistakin. Taskuoppaasta on valmisteilla suomenkielinen versio, joka valmistunee kevään 2009 aikana.

Yleisoppaat



OGC ja itSMF ovat julkaisseet yleisemmät esittelyt ITIL-kokonaisuudesta. OGC:n "The Official Introduction to the ITIL Service Lifecycle" sopii Foundation-kurssin oppaaksi. itSMF:n "Foundations of IT Service Management Based on ITILV3" toimii myös, vaikka sen ensimmäiset painokset sisältävätkin joitain asioita ITIL versio 3:n kehityksen ajalta. Mm. Intermediate-kurssien nimet muuttuivat hieman ja v2-tenttiaika ei päättynyt vielä 2008. Molemmat löytyvät myös itSMF:n kirjakaupasta, jäsenhinta 40€.

Varsinaiset ITIL-kirjat


Varsinaisia ITIL-kirjoja on viisi. Kirjat ovat perinpohjaisia kuvauksia parhaista käytännöistä ja IT-palvelunhallinnan prosesseista. Jäsenhinta itSMF:llä koko sarjalle on 400€.

Service Strategy
Kirja antaa malleja, kuinka IT-strategia rakentuu, miten palveluportfolio rakentuu, miten kysyntää voi hallita, miten IT-palveluiden taloutta ja sen laskutusta (chargeback) voi käytännössä tehdä. Kenelle näitä palveluita tehdään ja mitkä ovat relevanttia strategista omaisuutta. Hyvää lukemista niille, jotka jo ovat hetken pyörittäneet IT-palveluita - miten tästä eteenpäin?

Service Design

Kirja avaa Business- ja Technical Service Catalog -mallit ja niiden hallinnan, miten palvelutasoja (SLA) määritellään, hallitaan ja kehitetään palvelunäkökulmasta ja miten taataan palveluiden toimivuus (Availability, Capacity, Security, Continuity). Kirjassa annetaan myös malli vaatimusmäärittelylle, Service Design Package, joka toimii implementoinnin pohjana. Myös hyvä, yksinkertainen Service Catalog -template on liitteenä.

Service Transition


Tuotantoonvienti löytyy tästä kirjasta - miten rakennat ratkaisun ja testaat sen niin, että strategiassa ja suunnittelussa määritellyt tavoitteet täyttyvät. Tästä kirjasta löytyvät myös mallit muutoshallinnan (Change Management), palveluomaisuuden ja konfiguraationhallinnan (Service Asset and Configuration Management) sekä tietämyksenhallinnan (Service Knowledge Management) -prosesseille, lisäksi malleja transition suunnitteluun ja tukeen, muutosten arviointiin (Evaluation) ym.

Service Operation

Good old Operation! Tulipalot ja vaahtosammuttimet ovat tässä kirjassa, Incident, Problem management kuten ennenkin mutta lisäksi varmaan yleisin IT-toiminne Request Fulfillment. Kirjassa on malleja hoitaa monitorointiprosesseja (Event Management) ja turvapolitiikan tukena Access Management. Lisäksi on syvennytty Service Deskin ja muiden funktioiden organisoitumiseen ja kommunikaatioon.

Continual Service Improvement


Kehittämismalleja ja mittausta koko IT-palvelunhallintaa. Kirjassa käsitellään prosessien, teknologioiden ja palveluiden mittausta - miksi mitataan, miten se tehdään prosessinomaisesti ja miten tulokset esitellään. If you can't measure it, you can't manage it.

Kirjassa on myös jatkuvan parantamisen malli (CSI Model) joka sopii vaikka strategiatyön pohjaksi:
- Mikä on visiomme?
- Missä olemme nyt?
- Mihin haluamme päästä?
- Miten sinne päästään?
- Päästiinkö sinne?
- Miten kehitys saadaan pysymään käynnissä

0 kommenttia:

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template